🇵🇱Zapraszamy serdecznie na wyjątkowe wydarzenie organizowane przez Queerowy Klub w ramach wydarzeń towarzyszących Cologne Pride 2023 – #queerowe perspektywy na emigracji 2!
🎞️Tym razem mamy przyjemność zaprosić Was na przedpremierowy pokaz polskiego filmu „Słoń”, którego seans zaplanowany jest na czwartek, 6 lipca 2023 roku o godzinie 19:00.
📍Pokaz odbędzie się w Filmhaus (Maybachstraße 111, 50670 Köln).
🎥Film „Słoń” to polska produkcja, a niemiecka premiera zaplanowana jest na jesień 2023 roku. Film w polskiej wersji językowej z niemieckimi napisami.
💶Cena biletów zostanie podana wkrótce.
😎Po projekcji filmu zapraszamy na panel dyskusyjny, na którym będą obecne osoby tworzące film „Słoń”. W dyskusji wezmą udział koordynatorka do scen intymnych Kasia Szustow oraz aktor Jan Hrynkiewicz.
Dyskusja odbędzie się w języku polskim i angielskim.
Udział w panelu jest bezpłatny.
😍To wyjątkowa okazja, by zobaczyć przedpremierowo polski film, porozmawiać z osobami tworzącymi film oraz poznać inne osoby pasjonujące się kinem. Nie przegapcie tego wyjątkowego wydarzenia i już dziś zarezerwujcie swój czas na czwartek, 6 lipca 2023 roku!
Słoń
dramat, romans / 93min.
Polska / 2022
Reżyseria: Kamil Krawczycki
Obsada: Jan Hrynkiewicz, Ewa Skibińska, Paweł Tomaszewski
Język: polski
Premiera polska: 2022-07-27 – Festiwal Nowe Horyzonty
Bartek prowadzi małe gospodarstwo na Podhalu. Kiedy opuścił ich ojciec, jego matka się załamała, wówczas to on musiał zostać głową rodziny. Pewnego dnia umiera ich sąsiad i jego syn Dawid przyjeżdża na pogrzeb. Bartek fascynuje się Dawidem i jego beztroską. Pierwsza miłość zmusza go do podjęcia decyzji, czy jest już gotowy, żeby sięgnąć po swoją wolność.
Czuły film, który mocno przytula i przepełnia nadzieją! Queerowy romans, zdobywca nagrody na festiwalu w Gdyni i jeden z najpiękniejszych debiutów tego roku.
 
 

BILETY

🇩🇪Wir freuen uns, euch zur nächsten Veranstaltung #queerowe Perspektywy na emigracji 2 von Queerowy Klub einzuladen, die wir begleitend zu Cologne Pride 2023 organisieren.
🎞️Dieses Mal laden wir Euch zu einer Vorpremiere des polnischen Films „Słoń/Elefant” ein, dessen Vorführung für den Donnerstag, 6. Juli 2023 um 19:00 Uhr geplant ist.
📍Die Vorführung findet im Filmhaus statt (Maybachstraße 111, 50670 Köln).
🎥„Słoń/Elefant” ist eine polnische Produktion, deren deutsche Premiere für den Herbst 2023 geplant ist. Der Film wird in polnischer Sprache mit deutschen Untertiteln gezeigt.
💶Über die Ticketpreise werden wir Euch bald informieren.
😎Nach der Filmvorführung laden wir alle zu einer Podiumsdiskussion ein, an der die Filmschaffenden anwesend sein werden. An der Diskussion nehmen die Intimitätskoordinatorin Kasia Szustow und der Schauspieler Jan Hrynkiewicz teil.
Die Diskussion wird in der polnischen und englischen Sprache geführt.
Die Teilnahme ist kostenlos.
😍Dies ist eine besondere Gelegenheit, einen polnischen Film vor der offiziellen Premiere zu sehen, mit den Filmschaffenden zu sprechen und andere Kinobegeisterte kennenzulernen. Haltet schon jetzt den Donnerstag, 6. Juli 2023 frei und kommt vorbei!
Der Elefant
Drama, Romanze / 93 Minuten
Polen / 2022
Regie: Kamil Krawczycki
Besetzung: Jan Hrynkiewicz, Ewa Skibińska, Paweł Tomaszewski
Sprache: Polnisch mit deutschen Untertiteln
Polnische Premiere: 27. Juli 2022 – Festival Nowe Horyzonty
Der 22-jährige Bartek führt einen kleinen Bauernhof in den polnischen Bergen. Seit sich sein Vater aus dem Staub gemacht hat, ist er das Familienoberhaupt und muss für seine Mutter da sein. Frei fühlt er sich nur, wenn er Zeit mit seinen geliebten Pferden verbringen kann. Doch als eines Tages der lange verschollene Nachbarssohn Dawid ins Dorf zurückkommt, gerät Barteks von Pflichterfüllung geprägter Alltag durcheinander. Er muss sich entscheiden: zwischen einem Leben für die Familie und seinen immer stärker werdenden Gefühlen für Dawid.
Ein einfühlsamer Film, der stark umarmt und mit Hoffnung erfüllt ist! Eine queere Romanze, Gewinner des Preises auf dem Festival in Gdynia und eine der schönsten Debüts des Jahres.
 

Eintrittskarten

🏳️‍🌈 Serdecznie i gorąco zapraszamy na dyskusję o męskości!
 
📚 Pretekstem spotkania jest książka dr. Bartka Lisa pt. „Gejowskie (nie) męskości. Normy płciowe a strategie tożsamościowe gejów”.
Książka ta jest próbą dekonstrukcji imitacji, jaką jest monolityczna męskość. Autor z socjologicznego punktu widzenia zajął się społeczną konstrukcją męskości, jednak inaczej niż robiono to dotychczas – prześwietlił męskość z perspektywy gejów, czyli tych mężczyzn, którzy wskutek różnych zabiegów zostali wykluczeni z głównego nurtu kultury, którzy w wyniku procesów kulturowych: wtórnej socjalizacji, enkulturacji, wychowania – zostali unieważnieni jako mężczyźni. Przedstawił również, jak jego zdaniem doszło do tego wymazania gejów z treści wypełniającej pojęcie męskości.
„Przede wszystkim chciałbym podkreślić nowatorskość pracy Bartłomieja Lisa: badania nad męskością nie są szczególnie rozpowszechnione w Polsce […]. Z pewnością nikt jeszcze nie wziął pod naukowe szkiełko męskości nieheteroseksualnej, podczas gdy światowe badania wskazują jednoznacznie, że studiowanie »marginesów męskości«, czyli tych przestrzeni, gdzie męskość jest kwestionowana czy – używając pojęcia Autora – »przeginana«, ma ogromne znaczenie dla zrozumienia mechanizmów społecznego konstruowania męskości (i płci kulturowej w ogóle) oraz ujawnienia różnorodnych technologii dyscyplinarnych związanych z kontrolowaniem płciowej (w tym męskiej) poprawności”.
🧔🏻‍♂️ prof. Jacek Kochanowski
 
Bartek Lis – doktor nauk społecznych, socjolog gender, badacz społeczny i animator kultury. Autor kilkunastu recenzowanych artykułów z zakresu gender/queer studies, socjologii ciała i seksualności. Studiował gender studies na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Oslo. Kurator projektów społecznych w Muzeum Współczesnym Wrocław, członek Fundacji ART TRANSPARENT, współpracownik Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „Latających Socjologów”, nauczyciel metod i technik animacji społeczno-kulturalnej we wrocławskiej SKIBIE (Szkoła Animatorów Kultury). Marzy o podróży w Himalaje i Karakorum
 
📆 Niedziela, 04.12.22 o godzinie 18.00.
Moderacja: Mateusz Czyczerski
 
☝️ Wydarzenie odbędzie się w języku polskim ☝️
 
📍Adres: Kalker Hauptstraße 170, 51103 Köln | www.ihaus.de/demokratie-space
🏳️‍🌈 Wir laden euch herzlich zu einer Diskussion über Männlichkeit ein!
 
📚Anlass des Treffens ist das Buch von Dr. Bartek Lis mit dem Titel. „Schwule (Un)Männlichkeiten. Geschlechternormen und Identitätsstrategien von schwulen Männern”.
Das Buch ist ein Versuch, die Imitation der monolithischen Männlichkeit zu dekonstruieren. Der Autor beschäftigt sich mit der sozialen Konstruktion von Männlichkeit aus soziologischer Sicht, aber anders als bisher – er untersucht Männlichkeit aus der Perspektive schwuler Männer, d.h. jener Männer, die durch verschiedene Prozesse – sekundäre Sozialisation, Enkulturation, Erziehung – aus der Mainstream-Kultur ausgeschlossen und als Männer entwertet wurden. Er erläuterte auch, wie es seiner Meinung nach zu dieser Ausblendung schwuler Männer aus den Inhalten kam, die das Konzept der Männlichkeit ausfüllen.
„Zunächst einmal möchte ich die Neuheit der Arbeit von Bartłomiej Lis hervorheben: Die Forschung über Männlichkeit ist in Polen nicht besonders verbreitet […]. Sicherlich hat noch niemand nicht-heterosexuelle Männlichkeit wissenschaftlich untersucht, während die weltweite Forschung eindeutig darauf hinweist, dass die Untersuchung der 'Ränder der Männlichkeit’, d.h. jener Räume, in denen Männlichkeit in Frage gestellt oder – um den Begriff des Autors zu verwenden – 'überschritten’ wird, von großer Bedeutung für das Verständnis der Mechanismen der sozialen Konstruktion von Männlichkeit (und des kulturellen Geschlechts im Allgemeinen) und für die Aufdeckung der verschiedenen disziplinären Technologien ist, die an der Kontrolle des geschlechtlichen (einschließlich des männlichen) Anstands beteiligt sind.”
🧔🏻‍♂️ Prof. Jacek Kochanowski
 
Bartek Lis – Doktor der Sozialwissenschaften, Geschlechtersoziologe, Sozialforscher und Kulturanimator. Autor mehrerer von Fachleuten begutachteter Artikel über Gender/Queer Studies, Soziologie des Körpers und Sexualität. Studierte Gender Studies an der Universität Warschau und der Universität Oslo. Kurator für soziale Projekte am Museum für Gegenwartskunst in Wrocław, Mitglied der Stiftung ART TRANSPARENT, Mitglied der Vereinigung für kreative Initiativen „ę” im Rahmen des Programms „Fliegende Soziologen”, Dozent für Methoden und Techniken der soziokulturellen Animation an der SKIBA (Schule für kulturelle Animatoren) in Wrocław. Träume von Reisen in den Himalaya und Karakorum
 
📆 Sonntag, 04.12.22 um 18.00 Uhr.
Moderation: Mateusz Czyczerski
 
☝️Veranstaltungsreihe auf Polnisch ☝️
 
📍 Adresse: Kalker Hauptstraße 170, 51103 Köln | www.ihaus.de/demokratie-space
Queerowy Klub i Europolis Köln e.V. zapraszają na trzydniowy cykl spotkań pt. #queerowe perspektywy na emigracji. Wydarzenia te organizowane są w ramach obchodów Cologne Pride 2022 – trwających od 18.06. do 03.07.2022.
 
#queerowe perspektywy na emigracji rozpoczynamy od spotkania autorskiego z dr. Remigiuszem Ryzińskim, które poprowadzi dr. Jan Czarnecki.
 
Idee jakie przyświecają wydarzeniu to:
👉 promocja publikacji Remigiusza Ryzińskiego,
👉 wspieranie czytelnictwa wśród społeczności polonijnej,
👉 promowanie wielojęzyczności,
👉 tworzenie przestrzeni dla polskojęzycznej społeczności queerowej,
👉 działania w kierunku edukacji, wyrównania szans i antydyskryminacji.
 
ŚRODA | 29.06.2022 | 19.30
BÜRGERHAUS KALK
Kalk-Mülheimer Str. 58
51103 Köln
 
Drugiego dnia cyklu #queerowe perspektywy na emigracji zapraszamy na dyskusję naszej gościni – Sylwii Chutnik i naszego gościa – Remigiusza Ryzinskiego.
 
Idee jakie przyświecają wydarzeniu to:
👉 przybliżenie historycznego kontekstu społeczności LGBT+ w Polsce,
👉 promowanie wielojęzyczności,
👉 tworzenie przestrzeni dla polskojęzycznej społeczności queerowej,
👉 działania w kierunku edukacji, wyrównania szans i antydyskryminacji.
 
CZWARTEK 30.06.2022 | 19.30
BÜRGERHAUS KALK
Kalk-Mülheimer Str. 58
51103 Köln
 
Ostatniego dnia cyklu #queerowe perspektywy na emigracji zapraszamy na spotkanie z Sylwią Chutnik. Pretekstem do spotkania będzie publikacja pt. “Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. 100 historii niezwykłych Polek”, a spotkanie poprowadzi Kuka Zielińska.
 
Spotkanie dedykowane jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 
Idee jakie przyświecają wydarzeniu to:
👉 promocja publikacji Sylwii Chutnik,
👉 promowanie wielojęzyczności,
👉 rozwijanie feministycznych perspektyw,
👉 wspieranie działań dążących do równouprawnienia,
👉 wspieranie czytelnictwa wśród społeczności polonijnej,
👉 krytyczne rozważania nad kształtowaniem wzorców do naśladowania,
👉 różnorodne postrzeganie polskości/Polek,
👉 tworzenie przestrzeni dla polskojęzycznej społeczności queerowej,
👉 działania w kierunku edukacji, wyrównania szans i antydyskryminacji.
 
PIĄTEK | 01.07.2022 | 15.30
Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V.
Venloer Straße 429
50825 Köln

 

Sylwia Magdalena Chutnik – Urodzona w 1979 roku w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych. Z wykształcenia kulturoznawczyni, absolwentka Gender Studies na UW. Pisarka, publicystka, działaczka społeczna i promotorka czytelnictwa. Członkini Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Unia Literacka. Kuratorka festiwali i inicjatyw literackich (Międzynarodowy Festiwal Literacki Apostrof, Kawiarnia Literacka OFF Festival, dyskusje i spotkania autorskie). Była wykładowczynią w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz w szkole pisania Maszyna do Pisania. Felietonistka ,,Polityki”;, „Pani”, „Wysokich Obcasów”, ,,Gazety Stołecznej” i wielu portali internetowych. Współprowadziła programy literackie „Cappuccino z książką” i „Zapomniani – odzyskani” w TVP Kultura oraz „Barłóg literacki”. Jej teksty ukazały się w książkach zbiorowych oraz w wielu katalogach do wystaw sztuki współczesnej i programach teatralnych (między innymi Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Galeria Bunkier Sztuki, Muzeum Nobla w Sztokholmie). Publikuje gościnnie na łamach prasy polskiej i zagranicznej. Jej teksty naukowe znalazły się w ponad 20 opracowaniach i książkach zbiorowych. Stypendystka Homines Urbani 2008, Instytutu Books from Lithuania 2009, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2010, Miasta Stołecznego Warszawy 2010, Instytutu Goethego 2010.
Laureatka nagród literackich i społecznych.
Zasiada w Kapitule Nagrody im. Olgi Rok, Kapitule Obywatelskiej Naukowych Nagród „Polityki” oraz w Radzie Funduszu Feministycznego.
Wokalistka punkowego zespołu Zimny Maj.
Prowadzi podcast Radio Sylwia i Elgiebete TV.

 
Remigiusz Ryziński – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace nad doktoratem prowadził w Paryżu u Julii Kristevy. Habilitował się na podstawie rozprawy o współczesnym francuskim feminizmie. Jest profesorem akademickim, stypendystą m.in. rządu francuskiego, Fundacji Schumana, Fundacji Nippon, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Stołecznego Warszawy, a także członkiem rady Ośrodka Badań Społecznych nad Seksualnością przy Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się feminizmem oraz teoriami gender i queer, tłumaczył Sartre’a, Eco i Kristevę. Autor książek reporterskich Foucault w Warszawie, za którą otrzymał nominację do Nagrody Literackiej Nike, Dziwniejsza historia, Moje życie jest moje, która została przeniesiona na deski Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, oraz Hiacynt. Laureat nagrody Natwest LGBT+ Diamonds 2018 w kategorii „Ambasador osób LGBT+ w życiu publicznym”.
Queerowy Klub und Europolis Köln e.V. laden zu einer dreitägigen Veranstaltungsreihe mit dem Titel #Queerowe perspektywy na emigracji ein. Die Veranstaltungen werden im Rahmen des Cologne Pride 2022 organisiert, der vom 18.06. bis 03.07.2022 stattfindet.
 
#Queerowe perpsektywy na emigracji beginnen mit einem Autorentreffen mit Dr. Remigiusz Ryźinski, das von Dr. Jan Czarnecki moderiert wird.
 
Ziele und Ideen der Veranstaltung:
👉 Förderung der Veröffentlichung von Remigiusz Ryzinski,
👉 Leseörderung in der polnischen Community,
👉 Förderung der Mehrsprachigkeit,
👉 Schaffung von Räumen für die polnischsprachige queere Community,
👉 Förderung der Bildungsangebote zu Chancengleichheit und Antidiskriminierung.
 
MITTWOCH | 29.06.2022 | 19.30
BÜRGERHAUS KALK
Kalk-Mülheimer Str. 58
51103 Köln
 
Am zweiten Tag von #queerowe perspektwy na emigracji laden wir euch zu einer Diskussion zwischen Sylwia Chutnik und Remigiusz Ryziński ein.
 
Ziele und Ideen der Veranstaltung:
👉 historischer Kontext der LGBT+ Community in Polen,
👉 Förderung der Mehrsprachigkeit,
👉 Schaffung von Räumen für die polnischsprachige queere Community,
👉 Förderung der Bildungsangebote zu Chancengleichheit und Antidiskriminierung.
 
DONNERSTAG | 30.06.2022 | 19.30
BÜRGERHAUS KALK
Kalk-Mülheimer Str. 58
51103 Köln
 
Am letzten Tag der Reihe von #queerowe perspektywy na emigracji laden wir euch zu einem Treffen mit Sylwia Chutnik ein. Wir freuen uns, mehr über die letzte Veröffentlichung des Buches „Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. 100 historii niezwykłych Polek” zu erfahren. Das Treffen wird von Kuka Zielińska moderiert.
 
Die Veranstaltung richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
 
Ideen und Ziele der Veranstaltung:
👉 Bekanntmachung der Veröffentlichung von Sylwia Chutnik,
👉 Förderung der Mehrsprachigkeit,
👉 Sichrbarmachung der feministischen Perspektiven,
👉 Unterstützung von Maßnahmen zur Gechlechtergleichstellung,
👉 Leseförderung in der polnischen Community,
👉 Kritische Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen,
👉 Wahrnehmung der Vielfalt von Polnischsein sowie Pol*innen
👉 Schaffung von Räumen für die polnische queere Community,
👉 Förderung der Bildungsangebote zu Chancengleichheit und Antidiskriminierung.
 
FREITAG | 01.07.2022 | 15.30
Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V.
Venloer Straße 429
50825 Köln
 
Sylwia Magdalena Chutnik – geboren 1979 in Warschau. Doktorin der Geisteswissenschaften. Absolventin der Kulturwissenschaften und der Gender Studies an der Universität Warschau. Schriftstellerin, Publizistin, soziale Aktivistin und Fördererin der Leserschaft. Mitglied des Polnischen Schriftsteller*innenverbands und des Verbands der literarischen Union. Kuratorin von Festivals und Literaturinitiativen (Internationales Literaturfestival Apostrof, Literaturcafé des OFF-Festivals, Diskussionen und Autor*innentreffen). Sie war Dozentin am Institut für polnische Kultur an der Universität Warschau und an der Schreibschule Writing Machine. Kolumnist für „Polityka”, „Pani”, „Wysokie Obcasy”, „Gazeta Stołeczna” und zahlreiche Internetportale. Sie war Co-Moderatorin der Literatursendungen „Cappuccino z książką” und „Zapomniani – odzyskani” auf TVP Kultura und „Barłóg literacki”. Ihre Texte wurden in Sammelbänden und in zahlreichen Katalogen für Ausstellungen zeitgenössischer Kunst und Theaterprogramme (u. a. Grand Theatre – National Opera, Bunkier Sztuki Gallery, Nobel Museum in Stockholm) veröffentlicht. Sie veröffentlicht als Gastredakteurin in der polnischen und ausländischen Presse. Ihre wissenschaftlichen Texte wurden in über 20 Studien und Sammelbänden veröffentlicht. Stipendiatin der Homines Urbani 2008, des Instituts für Bücher aus Litauen 2009, des Ministeriums für Kultur und Nationales Erbe 2010, der Hauptstadt Warschau 2010 und des Goethe-Instituts 2010.
Sie wurde mit Literatur- und Sozialpreisen ausgezeichnet.
Sie ist Mitglied der Jury Olgi Roku Preises, des Bürgerkomitees für die Wissenschaftspreise von „Polityka” und des Vorstands des Feministischen Fonds.
Sängerin der Punkband Zimny Maj.
Moderiert den Podcast Radio Sylwia und Elgiebete TV.
 
Remigiusz Ryziński ist ein Absolvent der Jagiellonen-Universität. Er promovierte in Paris bei Julia Kristeva. Er habilitierte auf der Grundlage einer Dissertation über den zeitgenössischen französischen Feminismus. Er ist akademischer Professor, Stipendiat u. a. der französischen Regierung, der Schuman-Stiftung, der Nippon-Stiftung, des Ministers für Kultur und Nationales Erbe und der Stadt Warschau sowie Mitglied des Vorstands des Zentrums für Sozialforschung über Sexualität an der Universität Warschau. Er arbeitet zu Feminismus, Gender- und Queer-Theorien und hat Sartre, Eco und Kristeva übersetzt. Autor der Reportagebücher Foucault in Warschau, für die er für den Nike-Literaturpreis nominiert wurde, Fremde Geschichte, Mein Leben gehört mir, das auf die Bretter des Dramatyczny-Theaters in Wałbrzych übertragen wurde, und Hiacynt. Gewinnerin des Natwest LGBT+ Diamonds Award 2018 in der Kategorie „Botschafterin für LGBT+ Menschen im öffentlichen Leben”.

Queerowy Klub to oddolna inicjatywa działająca przy stowarzyszeniu Europolis Köln e.V. w Kolonii. Jak zauważa inicjator i pomysłodawca klubu “Polskojęzyczna społeczność queerowa mieszkająca w Niemczech w Kolonii, to mniejszość w mniejszości. Zależy mi na tym, aby queerowa społeczność polskojęzyczna miała szansę na większą integrację społeczną zarówno ze sobą nawzajem, jaki i integrację z lokalną społecznością w której aktualnie żyje.”

Spora część społeczności queerowej z Polski to uchodźcy polityczni, których aktualna sytuacja w Polsce, wynikająca z planowanych działań strukturalnych mających na celu wykluczenie i dyskryminację, zmusiła do osiedlenia się w innych, bardziej przyjaznych osobom LGBT+, krajach. 

Jednym z tych krajów są właśnie Niemcy. Często homofobia w ojczystym kraju pozostawia trudne wspomnienia i traumy, które utrudniają odnalezienie się i adaptację w nowym kraju. Stąd duża potrzeba uruchomienia Queerowego Klubu, który dla wielu osób może być pierwszym krokiem do poczucia bezpieczeństwa, zrozumienia, akceptacji i pozwoli na komfortowe odczuwanie i doświadczanie własnej świadomości cielesnej, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej.

Ponadto występują sytuacje homofobicznych zachowań wśród społeczności polonijnej, wynikające m.in. z braku edukacji antydyskryminacyjnej. Poprzez działalność Queerowego Klubu chcemy działać na rzecz edukacji, równości, tolerancji i akceptacji wśród mniejszości polonijnej i nie tylko, aby skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji w życiu społecznym i wzmacniać świadomość istnienia struktur wykluczających. 

Działając lokalnie w Kolonii chcemy dzielić się sztuką queerową powstającą w Polsce, jak i skupiać osoby działające artystycznie z doświadczeniem migracji. Tworzyć przestrzeń do realizacji sztuki queerowej, która nie jest w stanie z różnych przyczyn być realizowana w Polsce.

W ramach działalności Queerowego Klubu planujemy organizację spotkań autorskich, z osobami tworzącymi sztukę queerową zarówno w obszarze literatury jak i innych dziedzin artystycznych; pokazy filmowe (w tym polskie produkcje queerowe); warsztaty, spotkania, prelekcje i panele dyskusje o tematyce antydyskryminacyjnej oraz pozostałe działania realizujące założenia klubu. 

Główne cele i założenia Queerowego Klubu 

  • tworzenie przestrzeni dla polskojęzycznej społeczności queerowej,
  • działania w kierunku edukacji, wyrównania szans i antydyskryminacji, 
  • otwieranie przestrzeni na działania artystyczne w obszarze sztuki queerowej dla osób polskojęzycznych z doświadczeniem migracji, 

Queerowy Klub ist eine Gruppe des Vereins Europolis Köln e.V.. Der Initiator und Gründer sagt: „Die polnischsprachige queere Community in Köln ist eine Minderheit in der Minderheit. Es ist mir wichtig, dass die queere polnischsprachige Gemeinschaft die Möglichkeit bekommt, sich sowohl untereinander als auch mit der lokalen Gesellschaft, in der sie derzeit lebt, sozial besser zu integrieren.”

Ein großer Teil der queeren Community aus Polen sind politische Geflüchtete, die durch aktuelle Situation in Polen aufgrund strukturell gesteuerter Ausgrenzungs- und Diskriminierungspolitk gezwungen wurden, in andere, LGBT+ freundlichere Länder zu migrieren. 

Deutschland ist eines dieser Länder. Die Queerfeindlichkeit im Herkunftsland hinterlässt oft schwierige Erfahrungen und Traumata, die es schwer machen, sich in einem neuen Land zurechtzufinden und anzukommen. Aus diesem Grund soll Queerowy Klub ins Leben gerufen werden, um einen Ort zu schaffen, der für viele Menschen der erste Schritt sein kann, sich sicher, verstanden und akzeptiert zu fühlen. Ohne in Frage aufgrund der geschlechtlichen und sexuellen Orientierung gestellt zu werden und Raum für das Erleben des eigenen sexuellen Bewusstseins zu haben. 

In der polnischsprachigen Community gibt es zudem Fälle von queerfeindlichen Verhalten, die unter anderem auf das fehlende Bewusstsein für Diskriminierungsstruktren zurückzuführen sind. Durch die Aktivitäten von Queerowy Klub wollen wir Aufklärung (Bildung), Gleichberechtigung, Toleranz und Akzeptanz unter der polnischsprachigen Community und darüber hinaus fördern, um Diskriminierung im gesellschaftlichen Leben wirksam entgegenzuwirken und das Bewusstsein für die Existenz ausgrenzender Strukturen zu stärken.

Durch unser lokales Engagement in Köln wollen wir die in Polen entstandene queere Kunst sichtbar machen und Künstler*innen mit Migrationserfahrung zusammenbringen. Wir wollen einen Raum für die Verwirklichung von queerer Kunst schaffen, die aus verschiedenen Gründen in Polen nicht realisiert werden kann.

Im Rahmen von Queerowy Klub planen wir Treffen mit Autor*innen, queeren Künstler*innen, sowohl aus der Literatur als auch aus anderen künstlerischen Bereichen; Filmvorführungen (einschließlich polnische queere Produktionen); Workshops, Austauschtreffen, Vorträge und Podiumsdiskussionen zu Antidiskriminierungsthemen und andere Aktivitäten, die die Ziele von Queerowy Klub realisieren.

Die Hauptziele von Queerowy Klub: 

  • Schaffung von Räumen für polnischsprachige queere Community,
  • Förderung der Bildungsangebote zu Chancengleichheit und Antidiskriminierung, 
  • Öffnung von Räumen für künstlerische Aktivitäten im Bereich der queeren Kunst für polnischsprachige Menschen mit Migrationserfahrung,
Europolis Köln e.V.

[email protected]

+49 151 722 14 778